De hulpverleners zijn als ziel al aanwezig in het lichaam van de cliënt. Dat ontstaat na het eerste contact tussen de hulpverleners en de cliënt. Als dit gebeurt ten nadele van de gezondheid van de cliënt dan kan dat bezetenheid genoemd worden met als doel dat de cliënt bezeten blijft door de ziekte. Maar dat de hulpverleners helemaal niet neutraal zijn is geheim en mag niemand weten. Ze hebben dan ook baat bij de constante aanvoer van steeds weer nieuwe zieken. Niet alleen vanwege het salaris dat hen dit oplevert, maar ook omdat ze geen goed antwoord hebben op de schuldvraag. Wie is er schuldig aan de ziekte van een cliënt? Neemt de hulpverlener de schuld voor de ziekte over van de cliënt als de cliënt zich op tijd met een klacht bij de hulpverlener meldt?

De hulpverleners liegen als ze zeggen dat ze de vriend van de cliënt zijn. Ze spelen toneel. Dit wordt duidelijk als de cliënt voortdurend naar zijn of haar hoogste belang handelt. Dat ervaren de hulpverleners uiteindelijk als verraad. De hulpverleners handelen vanuit het medische paradigma. Het vaststellen en behandelen van de ziekte moet overgelaten worden … Meer lezen over De hulpverleners zijn als ziel al aanwezig in het lichaam van de cliënt. Dat ontstaat na het eerste contact tussen de hulpverleners en de cliënt. Als dit gebeurt ten nadele van de gezondheid van de cliënt dan kan dat bezetenheid genoemd worden met als doel dat de cliënt bezeten blijft door de ziekte. Maar dat de hulpverleners helemaal niet neutraal zijn is geheim en mag niemand weten. Ze hebben dan ook baat bij de constante aanvoer van steeds weer nieuwe zieken. Niet alleen vanwege het salaris dat hen dit oplevert, maar ook omdat ze geen goed antwoord hebben op de schuldvraag. Wie is er schuldig aan de ziekte van een cliënt? Neemt de hulpverlener de schuld voor de ziekte over van de cliënt als de cliënt zich op tijd met een klacht bij de hulpverlener meldt?

Ik zag het gebeuren. Een paar dagen geleden gebeurde het. Ik was op een afspraak met de spv’er en de nieuwe psychiater. De psychiater praatte met mij, de spv’er was aan het typen op zijn laptop.

Ik zag op een gegeven moment dat de spv’er overschakelde van feitelijke registratie naar medicalisering van de situatie. Feitelijke registratie legt gebeurtenissen vast op de manier zoals ze gebeurd zijn. Medicalisering is gebaseerd op een nepregistratie. Het is stigmatiserend voor de cliënt. Medicalisering van de situatie is noodzakelijk voor de psychiatrie. Als de psychiatrie het … Meer lezen over Ik zag het gebeuren. Een paar dagen geleden gebeurde het. Ik was op een afspraak met de spv’er en de nieuwe psychiater. De psychiater praatte met mij, de spv’er was aan het typen op zijn laptop.

Aan de hand van de stukjes die ik schrijf in deze blog zul je misschien denken dat er een steekje los is bij mij. En: Hij is toch niet voor niets in behandeling?

Zijn (mijn) beschrijving van wat hij (ik) meemaak is zó sterk met zijn (mijn) eigen manier van denken doordrenkt, dat je van goede huize moet komen om het te begrijpen. Het komt misschien allemaal over alsof ik half vanuit een waantoestand schrijf. Of de lezers dat zo ervaren kan ik niet zeggen, want ik heb … Meer lezen over Aan de hand van de stukjes die ik schrijf in deze blog zul je misschien denken dat er een steekje los is bij mij. En: Hij is toch niet voor niets in behandeling?

Waarom en onder wat voor omstandigheden wordt een cliënt van de psychiatrie voor psychotisch gehouden?

Mijn psychiater heeft zo’n leuke manier van confronteren. Ze zei dat zelfs de dubbele dosering van medicatie niet had geholpen: ik bleef even psychotisch. Dat zei de psychiater over de periode dat ik weer gedwongen was opgenomen nadat ik mij een paar maanden lang had onttrokken aan het gezag van de psychiatrie door vanuit gesloten … Meer lezen over Waarom en onder wat voor omstandigheden wordt een cliënt van de psychiatrie voor psychotisch gehouden?

Over je wil mogen en kunnen laten gelden.

De spv’er mag dat. Vanwege de wetgeving. En ik mag en kan mijn wil ook laten gelden. Zoals laatst, toen de spv’er volkomen onnodig zei dat hij vindt dat ik medicijnen nodig heb. Dat was een onderdrukkende opmerking. Ik weet het: ik heb geen keuze. De rechter geeft de psychiater namelijk gelijk als deze vindt … Meer lezen over Over je wil mogen en kunnen laten gelden.

Bewijsnood: wordt gezegd als asielzoekers bewijs wordt gevraagd dat ze onmogelijk kunnen leveren. (Van Tongeren CDA, Op1, 29 maart 2021.) Hoe verhoudt zich dit tot de psychiatrische diagnose: ‘patiënt heeft vanwege zijn ziekte geen ziekte-inzicht’? Een psychiater kan deze diagnose geven als de patiënt geen bewijs kan leveren voor zijn gezondheid. Is het in principe … Meer lezen over

Ik zei tegen de nieuwe psychotherapeut waar de psychiater bij zat wat hij aan het einde van een dag tegen zichzelf zegt: “Ik heb mijn loon wel weer verdiend vandaag”? De psychiater zei niets.

De psychiater knikte wel beamend toen ik zei dat ik vanwege mijn behandelduur een dure patiënt ben. Later bedacht ik dat ik niet zozeer duur ben, maar de psychotherapeut en psychiater en al die andere specialisten binnen de zorg, want zij ontvangen de – hoge (?) – salarissen. Maar dat zal toch niet zozeer de … Meer lezen over Ik zei tegen de nieuwe psychotherapeut waar de psychiater bij zat wat hij aan het einde van een dag tegen zichzelf zegt: “Ik heb mijn loon wel weer verdiend vandaag”? De psychiater zei niets.

Willen we op een ethisch verantwoorde wijze omgaan met mijn situatie, dan moeten we mijn situatie in het juiste perspectief zien. Dat houdt ondermeer in dat we moeten erkennen dat ik niet stil sta.

Ik ontwikkel me voortdurend. Een voldongen feit van vandaag hoeft daarom niet een voldongen feit van morgen te zijn. Dat wil ik graag weerspiegeld zien in de bewoording van de medische diagnose. Presenteer een toestandsbeeld niet als een ziekte voor mensen wiens wereld open is. Dat is onrecht voor zo’n persoon, dus niet ethisch verantwoord. … Meer lezen over Willen we op een ethisch verantwoorde wijze omgaan met mijn situatie, dan moeten we mijn situatie in het juiste perspectief zien. Dat houdt ondermeer in dat we moeten erkennen dat ik niet stil sta.