Het ziet er naar uit dat wij er niet uitkomen.

Dit zeg ik tegen de psychiatrie.

Sociologisch gezien leeft iedereen onder het medisch regiem, een licht regiem voor wie nog geen patiënt is, strikter naarmate hij meer van artsen afhankelijk raakt. (A. de Swaan. Uit:’De mens is de mens een zorg’)

 • De psychiater is meer betrokken bij de ziekte die hij of zij toekent dan hij of zij wil toegeven.
 • Nee, ik wil niet benadeeld worden, niet door de psychiatrie, ook niet door de rechtbank.
 • Het maakt niet uit, de rechtbank kent toch een zorgmachtiging toe, wat ik ook zeg. Ik zit hier alleen voor de show.
 • Luistert de rechtbank wel naar het redelijke? Of verwacht de rechter van mij dat ik het redelijke zeg?
 • De grootste laster gaat uit van de rechter die zegt niet in de duivel te geloven, maar in werkelijkheid er mee optrekt.
 • Kan de rechter aangeklaagd worden voor laster? Of is dit Kafkaiaans onmogelijk?
 • Op een gegeven moment treedt een automatisme in werking dat zegt dat je geen conflict met de rechtbank moet aangaan, omdat je dat altijd verliest. Waar is de rechter van de rechter nu?
 • Dat is vakkundig onmogelijk gemaakt in de Wvggz. Hoger beroep is onmogelijk.
 • De duivel bevindt zich achter de rechter en is het met de rechter eens dat ik ziek ben, met als doel zoveel mogelijk imagoschade aan te brengen.
 • Waarom heeft de rechter gedaan wat hij heeft gedaan? Omdat hij of zij dacht dat hij of zij alles wist.
 • De psychiater denkt dat hij aan de veilige kant van de lijn zit. Zijn of haar beleid is immers corrigeerbaar door de rechter en/of de klachtencommissie. Zijn of haar overtuiging medicijnen in te moeten zetten is echter het schadelijke, althans, bij mij.
 • Die spv’er leeft in een schaduwwereld.
 • Het is een goede gewoonte om een sociale situatie waarin je komt te verkeren te previsionaliseren.
 • Maar wat als in je hoofd stekkertjes verkeerd zijn aangesloten?
 • Waardoor je je niet met een beoogde werkelijkheid bezig houdt, maar met fantasie?
 • Ik probeer mij bewust niet op te stellen als een psychiatrisch patiënt.
 • Alhoewel het label ‘psychiatrisch patiënt’ ook zijn voordelen heeft.
 • Jullie gaan er zo prat op dat jullie de regels goed volgen.
 • De praktijk is anders: jullie zijn verdorven. In de interpretatie door de psychiatrie van ‘dwang en drang’ schuilt veel corruptie. De rechter laat de psychiatrie hier mee wegkomen.
 • Dat blijkt des te meer als jullie maskers afvallen.
 • Ik probeer hiermee op overzichtelijke wijze te laten zien dat jullie gedrag zijn grenzen heeft bereikt.
 • Grenzen van het medisch toelaatbare.
 • Is dat zo?
 • Jullie passen geweld toe om mijn gedrag te beïnvloeden.
 • Dat is grensoverschrijdend gedrag.
 • Ook al is het volgens de regels. Dat is een knelpunt in de wet.
 • Dat mag nooit, ook al is het volgens de wet.
 • Dat is mijn allerpersoonlijkste standpunt.
 • Als ik vanuit dat standpunt handel groei ik het meest
 • Het is te begrijpen dat veel mensen schrikken van iemand met een psychiatrisch ziektebeeld.
 • Ze schrikken van de duisternis die dat met zich mee brengt.
 • Psychiaters zijn in deze lacune gedoken.
 • En zijn daardoor zelf vaak ook ‘rare’ mensen.
 • En pamperen en kleinhouden.
 • Pamperen volgens de kleine Van Dale: Zo verwennen en in de watten leggen dat hij afhankelijk wordt of blijft.
 • De psychiatrie werkt naar eigen zeggen aan het psychisch en maatschappelijk welzijn van de patiënt.
 • Van dit standpunt maak ik regelmatig gebruik en dat bevalt goed.
 • Het hangt af van hoe ik mij voel af of ik dit standpunt ondersteun.
 • Ik wil graag een standpunt hebben dat gebaseerd is op de objectieve situatie.
 • Dat is best wel lastig in de psychiatrie.
 • Maar is mijn allerpersoonlijkste gevoel dan niet-objectief?
 • Ik zie daar duisternis die het allerpersoonlijkste gevoel corrumpeert.
 • Wat betekent corrumperen?
 • ‘Je ertoe brengen om je normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door onfatsoenlijke en oneerlijke’
 • Vandaar dat de psychiatrie mij volgens mij niet als licht ervaart, terwijl ik dat wel ben.
 • Althans, ze weten wel dat ik licht ben, maar ze maken gebruik van die gecorrumpeerdheid.
 • Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij een machtspositie misbruikt wordt door een of meerdere personen om zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. ¨Het kwaad van corruptie reikt tot in alle uithoeken van de wereld. Het vormt de kern van de meest urgente problemen die we kennen – van economische onzekerheid, tot endemische armoede, tot de altijd aanwezige dreiging van radicalisering en extremisme.¨ aldus David Cameron, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk
 • “Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.”
 • Dit niet zien wie ik ben leidt onvermijdelijk tot medische missers, en, in het vervolg daarop, tot rechterlijke dwalingen.
 • De hele optuiging van de Nederlandse wetgeving met wetgeving speciaal gericht op psychiatrische patiënten is niets anders dan de Nederlandse versie van een Siberisch werkkamp. Alle toezeggingen voor een groei in welzijn wordt binnen het domein van het suggestieve gedaan.
 • Zo erg is het niet om cliënt te zijn van de psychiatrie, afgezien van het stigma dan.
 • Je krijgt af en toe een hoop leuke associaties bij de dingen waar je over nadenkt.
 • De psychiatrie zegt dat dit een indicatie is voor psychosegevoeligheid.
 • Dat kan zo zijn. Maar het is ook een indicatie voor een creatief bestaan.
 • Je krijgt bijvoorbeeld erkenning.
 • Maar de duivel wil dan wel boter bij de vis.
 • Die wil dat je dan echt ziek bent, chronisch ziek wel te verstaan.
 • De psychiatrie ziet het als zijn taak de cliënt de bijbehorende houding bij te brengen.
 • Zo ontstaat er een scala aan pseudowaarden in de psychiatrie.
 • Deze pseudowaarden dienen niet het welzijn van de cliënt, maar stimuleren een zelfstigma.
 • De cliënt moet volgens de psychiatrie aanvaarden dat hij of zij ziek is.
 • Dat gaat samen met medicatietrouw zijn.
 • Je hoeft niet meer mee te doen met de rat race.
 • Ik ga door ogenschijnlijke tegenstellingen heen en kom er dan weer vernieuwd uit.
 • Hoewel er geen ‘one-size-fits-all’-oplossing is, benadrukken cliënten en hulpverleners het belang van normalisering van psychische problemen om stigmatisering te verminderen. [onderzoek van het Trimbos-instituut]
 • ‘Psyche’ bestaat helemaal niet. ‘Psychische aandoening’ dus ook niet. Het is een construct.
 • De criteria die de Wvvgz-rechter stelt voor het verstrekken van een zorgmachtiging zijn zo gesteld dat het betekenis ontlenen aan het horen van stemmen daar bij hoort.
 • Ik heb een hekel aan mensen die denken zeker te weten dat ik chronisch ziek ben.
 • Dat is mijn goed recht. Deze houding van mij is niet een indicatie voor ziekte.
 • Als het om mijn gezondheid gaat vindt de psychiatrie steeds dat mijn glas half leeg is, geloof ik. En niet half vol.
 • Als dat je werkhouding is verdien je het niet om in de gezondheidszorg te werken volgens mij.
 • Word dan stratenmaker of zo.
 • Daar moet je eerlijk in zijn zonder naar repressie te grijpen.
 • Laat mij dan ook vrij.
 • Jullie gebruiken ook andere manieren. Dat is zo.
 • Hier reageer je reactionair op.
 • Dat bedoel ik nou.
 • Door mij weer op te sluiten en/of door de medicatie te verhogen. Of daarmee te dreigen.
 • Maar dit is niet medisch verantwoord gedrag.
 • Zeggen jullie: dat bepalen we zelf toch wat medisch verantwoord gedrag is.
 • Van zo’n stelling zeggen jullie misschien dat het een uiting is van psychotisch gedrag.
 • De normale behandeltermijn is al ver overschreden.
 • Ik heb behoefte aan een normaal leven, zonder de psychiatrie. Ook zonder de medicatie dus.
 • De Wvggz is een wet die tegen de grenzen van het redelijke aanloopt.
 • Gaat de rechter ook reactionair doen?
 • Door bijvoorbeeld te stellen dat ik schizofreen ben? De rechter is toch geen medicus?
 • Deze zitting bevalt me helemaal niet.
 • Ik kan bijvoorbeeld helemaal niet zeggen wat ik zelf wil.
 • Als ik zeg wat ik zelf wil dan zeg ik óók dingen die ik nog niet geheel verwerkt heb. Daar zitten dus onvolkomenheden in.
 • Dat gaat de rechter tegen mij gebruiken. Daar wees mijn vorige advocaat op.
 • Ik probeer mijn grenzen hierin te stellen.
 • Maar wat is normaal in de psychiatrie?
 • Van mensen die vaker een psychose hebben gehad mag worden aangenomen dat ze niet meer weten wat normaal is.
 • Ook omdat binnen de psychiatrie ‘abnormaal’ voor normaal wordt gezien, althans, dat is één van de houdingen binnen de psychiatrie.
 • Het is alsof je door een caleidoscoop naar de wereld kijkt.
 • Wordt er een spelletje gespeeld met de cliënt?
 • De spv’er probeerde drang op mij uit te oefenen. Het was een welbewuste poging. Dat heeft hij geweten. Hij kreeg de poging tot het opleggen van vriendschap teruggekaatst. Dat was dus geen vriendschap, niet vanuit een intern standpunt, ook niet vanuit een extern standpunt.
 • Ik bedoel maar: het opleggen van een zorgmachtiging door een rechter is niet het einde van de wereld. Ik kan dan nog steeds voor mezelf opkomen met betrekking tot de psychiatrie.
 • Aan de psychiater vragen de waarheid te zeggen is als de duivel vragen eerlijk te zijn. Hij zal een gevoel van macht binnen in zichzelf ervaren.
 • Aan de rechter: vertrouwt u de psychiatrie dan? Of schuift u mij nu ik dat zeg een ziekte in de schoenen?
 • Komt er ooit een einde aan de behandeling door de psychiatrie?
 • Dat hangt af van de rechter.
 • De code van geneeskundige plichtenleer is opgesteld door de nationale raad van de orde van de geneesheren en biedt de praktiserende geneesheren een goede houvast om in de voortdurend veranderende maatschappij duidelijk grenzen te stellen.
 • De geneesheer dient ten alle tijden te waken over de gezondheid van het individu en van de gemeenschap. In de geneeskunde staat de menslievende opdracht centraal. (artikel 3)
 • Dit beschrijft de Belgische situatie.
 • Indien er vervangmiddelen worden gegeven zal er regelmatig nagegaan worden of deze afgebouwd of stopgezet kunnen worden. (artikel 37 c)
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: